Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona lasu przed pożarami

Nadleśnictwo Ostrołęka zaliczone jest do l najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. Nadleśnictwo Ostrołęka zaliczone jest do l najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego.

Na terenie nadleśnictwa w okresie największego zagrożenia pożarowego prowadzony jest stały nadzór nad obszarami leśnymi. W biurze nadleśnictwa działa Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD), w którym aktywny jest numer telefonu alarmowego:

 (29) 760 71 22

lub tel. kom. 692 463 428

na który należy zgłaszać wszystkie informacje o zagrożeniu pożarowym.W godzinach pracy biura o zagrożeniu można też informować pod nr (029) 760 21 32.

Punkt koordynuje działania 3 dostrzegalni p.poż. położonych na terenie leśnictw; Łęg, Wyszel, Kruszewo wyposażonych w urządzenia do określenia miejsca powstania pożaru oraz w środki łączności.

Ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej jest bardzo dobre oznakowanie wszystkich dróg stanowiących dojazdy pożarowe, dzięki czemu straż pożarna może szybko dotrzeć do miejsca pożaru.

W związku z rosnącym zainteresowaniem wypoczynkiem w lasach, zwiększa się także zagrożenie pożarowe czynnik ludzki to najczęstsza przyczyna pożarów.