Historia

Nadleśnictwo w obecnym kształcie istnieje od 01.01.1973 r. powołane zostało Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Nr 76 z dnia 21.12.1972 r. Powstało z połączenia nadleśnictw Seborki i Ostrołęka.