kontakt kontakt

Siedziba Ostrołęka
Ostrołęka
(0 29) 760 21 32
(0 29) 760 56 20

     07-412 Ostrołęka,
     ul.Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 4
pow.    m.Ostrołęka
woj.    mazowieckie
tel.    (0 29) 760 21 32
fax    (0 29) 760 56 20
e-mail    ostroleka @ olsztyn . lasy . gov . pl
NIP:    758-000-58-67
REGON    550326939

Nadleśniczy
Zdzisław Gadomski
29-760-21-32
Z-ca Nadleśniczego
Hubert Pawelec
29-760-21-34
Główny Księgowy
Joanna Wojtkowska
29-760-21-35
Inżynier Nadzoru
Andrzej Zabielski
29-760 71 56

Dział Gospodarki Leśnej

Bogumiła Kulesza
Specjalista ds użytkowania lasu, handlu drewnem i marketingu
Tel.: 29-760-71-32
Przemysław Kacperek
Specjalista ds gospodarki towarowej,ochrony lasu,ochrony przyrody,ochrony p.poż i certyfikacji
Tel.: 29-760-71-32
Marek Tomczuk
Starszy Specjalista ds stanu posiadania i leśnej mapy numerycznej
Tel.: 29-768-33-51
Robert Poręba
Specjalista ds lasów niepaństwowych
Tel.: 29-760-71-31
Damian Piekarski
Specjalista ds. edukacji przyrodniczo-leśnej, zagospodarowania lasu i łowiectwa
Tel.: 29-760-71-33 kom.: 570-787-456

Posterunek Straży Leśnej

Tomasz Więtczak
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 29-760-71-39
Marek Deptuła
Strażnik Leśny
Tel.: 29-760-71-39

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Bartkowska
Starsza Księgowa
Tel.: 29-760-21-33
Anna Anuszkiewicz
Księgowa
Tel.: 29-760-21-33
Aneta Magun
Księgowa
Tel.: 29-760-71-35

Inżynier Nadzoru

Andrzej Zabielski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 29-760-71-56

Stanowisko ds.Pracowniczych i BHP

Małgorzata Dolewicz-Mierzejewska
Specjalista ds. pracowniczych i BHP
Tel.: 29-760-71-34

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Krystian Kowalczyk
Sekretarz
Tel.: 29 760-71-38 kom: 606-759-296
Paulina Kurcewicz
Specjalista ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów
Tel.: 29-760-71-37
Grażyna Gadomska
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 29-760-71-38
Joanna Tomala
Referent
Tel.: 29 760-21-32
Izabela Golan
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 29 760-71-37

Punkt alarmowo-dyspozycyjny

Tel.: stacj. 29-760 71 22 tel.kom. 692463428