Wspólna inwestycja drogowa - otwarta

25 września 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 2523W Golanka-Grale-Nasiadki.

     Inwestycja została zrealizowana przez 3 podmioty: Nadleśnictwo Ostrołęka, Gminę Lelis oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, które wystąpiło jako inwestor wiodący. Droga o łącznej długości przebudowanej to 5,5 km.Koszt inwestycji wyniósł 2,5 mln zł, z czego udział nadleśnictwa stanowił 20% inwestycji. Całość prac zrealizowano w cyklu dwuletnim.

Uroczystego otwarcia dokonał dr inż. Piotr Czyżyk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Zdzisław Gadomski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka, dr inż. Stanisław Kubeł – Starosta ostrołęcki oraz Stefan Prusik – Wójt Gminy Lelis - Dobra współpraca z samorządami jest jednym z działań priorytetowych Lasów Państwowych. Oddawana do użytku inwestycja to dowód na to, że Lasy Państwowe to nie tylko sprawny zarządca, lecz także instytucja blisko współpracująca z lokalną społecznością. Dzięki takiej współpracy wspierany jest rozwój regionu i terenów niezurbanizowanych z których korzystamy my wszyscy – podsumował Dyrektor RDLP w Olsztynie.

     Strony wyraziły nadzieję na dalszą owocną współpracę w trosce o rozwój infrastruktury komunikacyjnej, która jest nieodłącznym elementem poprawy życia, gospodarowania i spędzania wolnego czasu. Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe czynią dalsze starania w celu przebudowy całego odcinka drogi powiatowej. Do jej zakończenia pozostało 1100 m z realizacją zaplanowaną na rok 2018.