VII Rajd Przyrodniczy „Pomniki Przyrody naszej Małej Ojczyzny”

     Ostrołęccy leśnicy, wraz ze szkolnym kołem Towarzystwa Przyjaciół Lasu przy SP w Rzekuniu z Panią Ewą Borkowską – Sawicką na czele, wzorem lat ubiegłych, zorganizowali na terenie leśnictwa Borawe VII już edycję Rajdu Przyrodniczego „Pomniki Przyrody Naszej Małej Ojczyzny”.

Uczestnikami rajdu byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu. Rajd miał na celu m.in wyjaśnienie czym są prawnie chronione twory przyrody, szczególnie cenne ze względów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Uczestnicy dowiedzieli się o również o pomnikach przyrody występujących w ich najbliższej okolicy, w tym o tzw. Głazie Batorego - granitowym głazie narzutowym zalegającym w starorzeczu Narwi w okolicach wsi Dzbenin. Uczniowie naocznie podziwiali ogrom głazu mierzącego 12 m obwodu, z którym związana jest legenda mówiąca o tym, jakoby w tym miejscu odpoczywał podczas łowów sam król Stefan Batory. Kolejnym punktem imprezy były przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa Ostrołęka gry i zabawy poszerzające wiedzę przyrodniczą uczniów. Rajd został podsumowany wręczeniem nagród za udział w konkursach i wspólnym posiłkiem.   

Dziękujemy za pomoc w organizacji rajdu nauczycielom i rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu.