Przedstawiciele Ministerstwa Malezji z wizytą na Kurpiach

10 grudnia 2019 r. delegacja gości z odległej Malezji odwiedziła dwa Nadleśnictwa – Ostrołęka i Myszyniec. Powodem wizyty przedstawicieli Ministerstwa Wody, Ziemi i Zasobów Naturalnych było poznanie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Spotkanie rozpoczęto w siedzibie Nadleśnictwa Ostrołęka, gdzie zebranym przedstawiono metody ochrony lasów przed pożarami na przykładzie tutejszej jednostki. Przedstawicieli Ministerstwa Malezji szczególnie zainteresował funkcjonujący tu system „Smoke detection”, czyli najnowsza technologia w wykrywaniu pożarów.

Drugą częścią spotkania był przejazd do Nadleśnictwa Myszyniec. Delegacji pokazano powierzchnię po klęsce ponad 100-hektarowego pożaru z 2014 r. Miejscowy Nadleśniczy omówił przyczyny wybuchu pożaru, jego skali i sposobu zagospodarowania tych obszarów. Delegacja odwiedziła także siedzibę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Zebranym pokazano sprzęt i dostępne środki do walki z ogniem.

Każdy z punktów wizyty terenowej wzbudził ogromne zainteresowanie gości. Przedstawiciele Ministerstwa Malezji bardzo dziękowali za przekazaną wiedzę i gościnność.