Kolejne inwestycje wspólne w Nadleśnictwie Ostrołęka

5 listopada 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka dokonano uroczystego otwarcia przebudowanych odcinków dróg powiatowych w ramach tzw. inwestycji wspólnych.

          Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez 2 podmioty: Nadleśnictwo Ostrołęka i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, które wystąpiło jako inwestor wiodący. Są to już kolejne inwestycje zrealizowane na terenie naszej jednostki wspólnie z lokalnymi samorządami. Uroczystego otwarcia dokonał Mariusz Orzechowski – Dyrektor RDLP w Olsztynie, Zdzisław Gadomski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka, Stanisław Kubeł – Starosta ostrołęcki oraz lokalni samorządowcy zaangażowani w przedmiotowe inwestycje.

Tego dnia dokonano otwarcia dwóch odcinków dróg powiatowych w Gminach Kadzidło i Goworowo. Pierwszym był przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 2523W Golanka-Grale-Nasiadki. Był to kolejny etap zrealizowanej inwestycji rozpoczętej w 2016 r. Drugim przedsięwzięciem wspólnym była rozbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo-Kamianka-Pomian. Koszt całkowity obu inwestycji na przestrzeni 2 lat i łącznej długości przebudowanej 6,8 km wyniósł 3,9 mln zł, z czego udział nadleśnictwa stanowił 30% inwestycji.

Oddane odcinki dróg są efektem dobrej współpracy na rzecz lokalnej społeczności i podmiotów związanych z regionem. Zrealizowane odcinki w całości przebiegają przez kompleksy leśny Lasów Państwowych, a tym samym nie pozostają bez znaczenia dla racjonalnej gospodarki leśnej i ochrony przeciwpożarowej. Strony wyraziły nadzieję na dalszą owocną współpracę w trosce o rozwój infrastruktury komunikacyjnej.